Sankt Tomas av Becket. 1300-tal. - Handelsgillet
Butik
© Handelsgillet 2019