Tillbehör till dräkten. Ofta är det detaljerna som visar tydligast vilken tidsepok dräkten tillhör.