Handsmidd skänkelsax, liten, 16 cm - Handelsgillet
Butik
© Handelsgillet 2019