Vid arkeologiska utgrävningar påträffar man med jämna mellanrum spår efter sömnad i form av knappnålar, synålar, saxar, sländtrissor och i enstaka fall tygrester. Oftast är föremålen trasiga och förstörda, men utifrån fragmenten kan de rekonstrueras. Jämförelser mellan medeltida bilder på dylika föremål och de arkeologiska fynden visar en mycket god överensstämmelse. Föremålen hos Handelsgillet är nytillverkade efter arkeologiska fynd som påträffas i de flesta av våra skandinaviska städer.

Tråd påträffas ytterst sällan och i så fall i vävda tyger. Förutsättningarna för att organiska material skall bevaras är små eftersom de förutsätter mycket speciella, och helst syrelösa, förhållanden, t.ex. nedfrysta (Herjolfsnes på Grönland) eller i fuktiga marklager (vissa stadsmiljöer och mossar). I dessa sammanhang kan man ha tur och då påträffa ulltextilier. Linne och hampa bryts däremot ned mycket snabbt och påträffas nästan aldrig i arkeologiska sammanhang. Linne kan dock återfinnas i kyrkliga dräktsamlingar eller omnämnas i skriftligt källor. Ett annat material som använts för sömnad var silke; åtminstone var det vanligt i England för att sy t.ex. knapphål och till flätade dräktsnören. Den medeltida människan har med säkerhet använt ännu fler material för textilt handarbete, men om detta vet vi väldigt lite.