Stridshammare - hjälmkrossare, med groteskt ansikte, nordeuropa, 1100-1300-tal - Handelsgillet
Butik
© Handelsgillet 2019