Huvud till stridshammare mod 2 - hjälmkrossare, tidig medeltid, 1100-1300-tal - Handelsgillet
Butik
© Handelsgillet 2019