1500-tals barett. Ses oftare under första halvan av 1500-talet, storlek 60, krappröd - Handelsgillet
Butik
© Handelsgillet 2019