Björkö i Mälaren, En vägledning för besökande - Hjalmar Stolpe - Handelsgillet
Butik
© Handelsgillet 2019