Handsmidd klocka, 17 cm - Handelsgillet
Butik
© Handelsgillet 2019