Handsmidd skänkelsax, stor, 23 cm - Handelsgillet
Butik
© Handelsgillet 2019