Sidentaft
Sidentaft är en tuskaft av siden som ger en något stel känsla. Sidentaft kan användas till många olika plagg, men även som foder. Redan på vikingatiden importerades siden till Skandinavien vilket syns i flera fynd från bland annat Birka. Siden finns även omnämnt från medeltiden, bland annat en taft-liknande kvalitet som kallades Cendal. På 1700-talet omnämns detta tyg som Taft eller Sidentaft, alternativt som Armosin eller Armsiden.

Satin de bruge, Siden-Hampa
Denna siden-hampa är vävd i satin-bindning, med varp av silke och inslag av hampa. Varptrådarna ligger så tätt att inslaget inte syns alls, vilket ger tyget ett sidenutseende med en något ribbad yta. Denna typ av tyg kallades på 1400-1500 talet för Satin de Brüge och var då billigare än vanligt siden. Satin de Brüge användes av borgare, rika hantverkare och tjänare till adelsmän. I importdokument från 1700-talet omnämns denna typ av halvsiden som satäng.