Kläde var huvudsakligen importerat till de skandinaviska länderna fram till 1500-talet. Det var en dyrare och exklusivare produkt än det inhemskt tillverkade tygerna. Klädet fanns i många olika kvalitéer men utmärktes av att det var enfärgat, valkat, överskuret och slutligen pressat.

Det importerade klädes var kontrollmärkt med en blyplomb som visade ursprung och kvalité. Namnen på kläde var många, t.ex. Ypperskt, Bryggist och Genst, och vittnade om vilken stad som det kom ifrån. De huvudsakliga tillverkningsområdena var städer i Tyskland, Nederländerna och England.