Kläde var huvudsakligen importerat till de skandinaviska länderna fram till 1500-talet. Det var en dyrare och exklusivare produkt än det inhemskt tillverkade tygerna. Klädet fanns i många olika kvalitéer men utmärktes av att det var enfärgat, valkat, överskuret och slutligen pressat.

Det importerade klädet var kontrollmärkt med en blyplomb som visade ursprung och kvalité. Namnen på kläde var många, t.ex. Ypperskt, Bryggist och Genst, och vittnade om vilken stad som det kom ifrån. De huvudsakliga tillverkningsområdena var städer i Tyskland, Nederländerna och England.

Uniformsklädet är ett kläde tillverkat enligt Brittiska regeringens exakta specifikationer från 1700-talet gällande ullkvalitet, vävteknik, valkningsmetod och efterbearbetning. Denna typ av kläde exporterades från England i stora mängder till både civilt och militärt bruk, och återfanns i arméer från Förenta Nationerna, Ryssland, Portugal och Sverige (till och med Frankrike). Detta kläde lämpar sig för kraftigare plagg från Medeltiden och fram till nutid. T.ex. till medeltida ytterplagg, folkdräkter och uniformer som t.ex. Karoliner uniformer.