Användandet av dräktnålar av typen knappnålar ökade enormt under 1300-talet. Tack vare förbättrad tillgång på dragen tråd kunde de göras både finare och mindre. Storleksförändringen påverkade hur knappnålarna kunde användas. Från att ha varit mer av broscher blev de en viktig del i klädedräkten. Skriftliga källor från 1300-talet berättar att de bl.a. användes för att sätta upp slöjor och bilder från 1400-talet bekräftar detta. Antagligen har dräktnålar använts på ett liknande sätt redan under 1100- och 1200-talen men bevis för detta saknas.

Knappnålar med dekorerat nålhuvud tillverkades fortfarande under senare delen av medeltiden, men blir ovanligare än under föregående århundraden. Detta talar även dräktnålens storlek för. Under den tidigare delen av medeltiden förekommer bennålar, men tycks försvinna från 1200-talet. Mässing förefaller att ha varit det vanligaste materialet, åtminstone ger fyndmaterialen den bilden. Både ”snurrade” och massiva nålhuvuden har hittats. Huruvida knappnålarna primärt använts som dräktnålar eller för sömnad är svårt att säga.