Sekulära märken blev mycket populära under 1300 och 1400-talen. De är tillverkade med samma teknik som pilgrimsmärken och det verkar troligen som att de gjordes till stor del av samma hantverkare. Det finns fynd på gjutform med både pilgrimsmärken och sekulära märken, till exempel i lödöse finns formar för st Olofs yxa och en sländtrissa i samma gjutform. I England finns formar för livrémärken vid helgedomen för Our Lady of Walsingham. Detta kan tolkas som bevis för att en adelsman skulle vända sig till pilgrimsmärkeshantverkare när en leverans av livrémärken krävdes.

Livrémärken

Livrémärken i fina material delades ut till en adelsmans hushåll eller följe, medan billiga tenn versioner ofta delades ut en-mass till de som bodde inom hans maktbas, som ett sätt att säkra sitt stöd. Från slutet av 1300-talet finn det lagar mot denna utbredda spridningen av märken, då man fruktade att det skapade fraktioner och tyranni. Det faktum att så många livré märken har visat sig från denna period tyder emellertid på att sådana lagar till stor del ignorerats.

Kärleksmärken

Kärleksmärken verkar ha varit mycket populär också. De härmar ofta utformningen av de fina märkena i ädelmetall om adeln använde, och användes för samma ändamål. De flesta var förmodligen bytesgåvor, medan vissa, genom sin symbolik, kan ha varit bevis för obesvarad eller förlorad kärlek.

Andra märken verkar helt enkelt ha förklarat bärarens kunskaper inom, eller intresse av en sport eller aktivitet. Ännu en annan typ av märke verkar ha illustrerat populära dårskaper eller ordspråk, medan betydelsen av andra förblir minst sagt tvetydiga.