Ekivoka märken
Även om dessa broscher verkar frånstötande så kan dom lära oss mycket om medeltida folktro. Funktionen verkar vara Apotropetisk, det vill säga i avvärjande, avskräckande eller skyddande syfte mot till exempel onda ögat. Dessa broscher, genom sin obscenitet, är alltså ett apotropeiskt föremål. Principen med att använda obcena föremål är känt sen romartiden, där det beskrivs av Plutarch. Så man kan sammanfatta det med att dessa broscher ska föra tur med sig, antagligen specifikt kring sexlivet. Ofta ser man användning av humor, i t.ex. parodier av kända pilgrimsmärken.